μαγγλάβιον

μαγγλάβιον
μαγγλάβιον, τὸ (Μ)
1. ράβδος, μαγκούρα, ρόπαλο
2. συνεκδ. ραβδισμός, δαρμός με ρόπαλο.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Manglabites — The Manglabites or Manglavites (Greek: μαγ[γ]λαβίται, manglabitai; sing. μαγ[γ]λαβίτης, manglabitēs) were a corps of bodyguards in the Byzantine Empire. Their name derives from the term manglabion (μαγγλάβιον, cudgel ) which was also used to… …   Wikipedia

  • Manglabitas — Los Manglabitas (griego:μαγ[γ]λαβίται, manglabitai; sing. μαγ[γ]λαβίτης, manglabitēs) era un cuerpo de escolta personal del emperador en el Imperio bizantino. Contenido 1 Etimología 2 Historia 3 Vikingos 4 …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”